Där olikheter möts skapas möjligheter

Iskra reflekterar

… över möten, samtal och skeenden som påverkar Skåne som mötesplats för människor med olika bakgrunder och tillhörigheter. Välkommen att ta del av mina tankar och kommentarer om ett öppet Skåne!

Bräckt Vatten –
Filmen om Asta och Midhat

Filmen om Astar och Midhat handlar om att leva tillsammans som kärlekspar och att ha sin bakgrund i skilda sociala, etniska, religiösa eller kulturella tillhörigheter.