Open Skåne är en politiskt och religiöst oberoende organisation som initierar och tar ansvar för dialoger, möten och mötesplatser för informella och formella ledare från olika delar av samhället, med syftet att stärka den sociala sammanhållningen i Skåne.

aldo_bw

Iskra reflekterar

… över möten, samtal och skeenden som påverkar Skåne som mötesplats för människor med olika bakgrunder och tillhörigheter. Välkommen att ta del av mina tankar och kommentarer om ett öppet Skåne!

Bräckt Vatten –
Filmen om Asta och Midhat

Filmen om Astar och Midhat handlar om att leva tillsammans som kärlekspar och att ha sin bakgrund i skilda sociala, etniska, religiösa eller kulturella tillhörigheter.