Senaste från bloggen

  • Om ledarskap och kvinnor

      Open Skåne faciliterar möten där informella och formella kvinnliga ledare träffas för att prata om utmaningar och styrkor i deras respektive verksamheter och som individer. Syftet är att stärka den sociala samverkan genom dialog och ökade insikter. Ett tiotal kvinnliga representanter för religiösa samfund, ideella organisationer och myndigheter träffades den 18 april i Open… Läs mera »
  • Open Skåne bygger förtroenden för att motverka radikalisering

          PRESSMEDDELANDE Malmös första misstänkte IS-terrorist kopplad till de fasansfulla dåden i Bryssel är identifierad. Nu är det viktigt att fokusera på och stärka de goda samarbeten som finns för att motverka våldsbejakande extremism och islamofobi. Open Skåne bygger starka nätverk, bland annat mellan Polisregion Syd och företrädare för muslimska gemenskaper i Skåne…. Läs mera »
  • Muslimer och polis i partnerskap mot våldsbejakande extremism och islamofobi

    Förebyggande arbete och tilliten till sociala relationer är avgörande för att lyckas i kampen mot våldsbejakande extremism. Därför är Malmö stads strategi värd intresse och stöd. Open Skåne är en viktig aktör i det långsiktiga och kvalitativa samarbetet mot våldsbejakande extremism och islamofobi i Malmö och Skåne. Vårt initiativ är unikt för Sverige eftersom civilsamhällets… Läs mera »

Open Skåne på facebook

Öppet Skåne? Vad är det?

Hur beskriver du ett öppet Skåne?

Människors upplevelse av öppenhet eller slutenhet skiftar. Där någon uppfattar en möjlighet ser en annan ett hot, och tvärtom. Framtiden är gemensam för oss och den kräver ett gemensamt ansvarstagande, oavsett om den ter sig ljus, mörk eller oklar.

För att agera tillsammans på ett bra sätt krävs att vi lär känna varandra och tar del av varandras erfarenheter och uppfattningar. Det gör vi bäst genom att lyssna till många olika röster och att samtala.

Ett öppet Skåne? Hur beskriver du ett öppet Skåne?

Se fler svara på frågan här

Inspiration

Bräckt vatten

Bräckt vatten handlar om att leva tillsammans som kärlekspar och att ha sin bakgrund i skilda sociala, etniska, religiösa eller kulturella tillhörigheter.

I filmen Bräckt vatten är utgångspunkten berättelsen om 85-åriga Asta och 87-årige Midhat Ibrahimbegovic. Tillsammans med hustrun Asta, som är kristen, visar Midhat värdet av öppenhet och nyfikenhet, ett värde som ger livet ett djupare innehåll och som samtidigt bidrar till att göra samhället mänskligare.

Med sin muslimska identitet står Midhat som en unik och viktig person i svensk samtidshistoria. Han var den förste muslim att tala offentligt i Lunds domkyrka. Midhat är medgrundare till en av Nordens största moskéer. En moské som var tänkt att byggas i centrala Malmö, där Konserthuset står.

Vår berättelse

I ett levande samhälle hörs många olika slags röster. Några är upprörda och argumenterande, andra mer stillsamma och sökande. Variationerna är oändliga, eftersom varje  människa är unik. Mångfalden är berikande, den är en källa till kunskap om andra människors upplevelser och en möjlighet för oss att bättre förstå vilka vi är. En kanske viktigare fråga handlar om vilka vi vill vara?

Läs mer om oss här >>