Tankesmedja för trygghet och framtidstro i Rosengård
30 mars 2017 av Open Skåne

– I Rosengård, bland eldsjälar och ideella föreningar finns resurser som idag inte ges tillfälle att stävja social oro. Tillsammans med det lokala civilsamhället och Malmö stad bidrar Open Skåne till trygghet och framtidstro i hela Malmö, säger Aldo Iskra, generalsekreterare på Open Skåne.

– Open Skåne ger oss ett unikt tillfälle att träffas på och skapa nya kontakter, säger Sara Kleijsen Åhlander som är Malmö stads avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen i stadsområde öster där Rosengård ingår.

I en källare till ett av hyreshusen på Bennetsväg i Rosengård har tjugo personer samlats. Den kyliga lokalen är inredd med en hörnsoffa, bord, stolar och två datorer. Flera sitter med jackan på i väntan på att kvällens möte ska börja. I kväll håller Tankesmedja för trygghet och framtidstro sitt andra möte av tre hos lokala föreningar. Denna gång hos den somaliska föreningen Midnimo.

Tankesmedjan är ett gemensamt initiativ från Open Skåne och Malmö stad. Kvällens tankesmedja blir en mötesplats där parter som annars inte tangerar varandra kan skapa nya samarbeten och lösningar, gemensamt.

– Det var Britt-Marie Pettersson, dåvarande stadsområdesdirektör i Öster som gav Open Skåne i uppdrag att utveckla kontakterna mellan Malmö stad, myndigheterna och civilsamhället i Rosengård, säger Aldo Iskra och fortsätter:

– Där kan jag känna en glädje i att Malmö stad ser oss som ett verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen i ett sådant prövat område som Rosengård.

För att skapa en positiv förändring krävs det att hela samhället bidrar, menar Aldo Iskra. Utifrån den tanken skapar Open Skåne, med bland andra projektledare Andreas Hasslert nya möten för att hitta nya lösningar på gemensamma utmaningar. Med sig i arbetet har man en unik kombination av aktörer från näringslivet, civilsamhället, myndigheterna, akademin och de religiösa gemenskaperna.

– Open Skåne fungerar som en brygga mellan civilsamhället och myndigheterna. Vi är inte en gräsrotsrörelse men vi försöker få ansvariga, formella och informella ledare, att lyfta frågan och gå in i den med med en större intensitet, säger Aldo Iskra.

På plats finns flera av Rosengårds andra föreningar, imamen och shiamuslimen Ali Hassani, prästen Per Kristiansson och representanter från Malmö stad, polisen och räddningstjänsten.

Föreningarna berättar om sina verksamheter och de utmaningar som de ser. Eldsjälar som arbetar ideellt, ungdomsgårdar som stängs och om ett ökat behov av stöd. Flera efterfrågar ekonomisk hjälp och bättre lokaler än de källarlokaler som hyresvärdarna erbjuder dem.

– De goda krafterna finns tyvärr allt för ofta i källarlokaler och man får gräva för att nå dem, men det är de som bygger trygghet – den börjar här, säger Romdhane Boussaidi på Islamiska förbundet.

Under mötet får värdföreningen berätta lite mer om sin verksamhet och medlemmarnas behov. På Somali betyder Midnimo gemenskap, förenade, tillsammans. Föreningen har 360 medlemmar i alla åldrar. De flesta har en bakgrund i Somalia, även om flera medlemmar kommer från andra länder. Muhammed Yusuf berättar hur han ofta stannas på gatan av medlemmar som behöver hjälp.

– De kan vara ett brev de inte förstår, eller en blankett de ska fylla i. Många kan inte språket. Vi både hjälper dem med myndighetskontakter och ser till att medlemmarna har något att göra varje kväll. Vi hjälper barnen med läxor, annars är det tv-spel, pingis och mycket fotboll för dem.

Sara Kleijsen Åhlander är Malmö stads avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen i stadsområde öster där Rosengård ingår.

– Det jag kan göra är att erbjuda er mitt kontaktnät. Jag har 200 socialarbetare som jag kan låta arbeta med de frågor som ni tar upp och stärka er.

Samtalet studsar mellan flera ämnen: invånares rädsla för ta kontakt med myndigheterna, ungdomar utan sysselsättning och en ansträngd föreningsekonomi. Frågorna som lyfts i rummet Sara Kleijsen Åhlanders nyfikenhet.

– Jag känner att jag vill diskutera vidare med er alla. Jag kan inte lösa frågan om ekonomin eller erbjuda bättre lokaler. Istället bidrar jag med mitt nätverk, jag kan sätta er i kontakt med rätt personer i kommunen. Den kontakt som vi fått idag vill jag gärna fortsätta, säger hon.

Flera är inne på att det är svårt att söka bidrag och projektansökningarna är tidskrävande att skriva. Sara Kleijsen Åhlander förklarar att hon inte har någon makt över vem som får bidrag från kommunen.

– Jag vill att socialtjänsten ska vara en remissinstans för vilka som får bidrag, men det är vi inte i dagsläget. Vi har ganska bra koll på området och vi hade kunnat förmedla vilka föreningar som vi ser gör ett viktigt arbete, men där har jag som sagt inget att säga till om.

Sara Kleijsen Åhlander på Malmö stad känner både en frustration och en hoppfullhet efter mötet. Framför allt är hon glad och tacksam för att Open Skåne bjudit in till Tankesmedjan och skapat en plattform att mötas kring.

– Open Skåne ger oss ett unikt tillfälle att träffas på och skapa nya kontakter. Vi på kommunen känner till flera av föreningarna i Rosengård men här får vi ett ansikte på er och en chans att skapa nya samarbeten och förstå vilka utmaningar som ni brottas med, säger Sara Kleijsen Åhlander.