”… som muslimsk teolog är jag medveten om att det inte går att vara antisemit…”.
9 december 2017 av Open Skåne

Igår hördes en större grupp människor på Möllevångstorget i Malmö skandera ”vi ska skjuta judarna”. Hur är det möjligt att hatet mot judar uttrycks med en våldsamhet och så öppet på en central plats i Sveriges tredje största stad? Vad är det för kultur vi är del av där antisemitismen kan uppenbara sig så naket?

Demonstranternas maning till våld och mord är inget annat än kriminellt. Må de komma till insikt om den ondska de vidmakthåller. Må de ta avstånd från det de tänkt och sagt.

I augusti, under ett torgmöte i Helsingborg, liknade imam Samir El Refai judar vid svin och apor. Det är bedrövligt att en religiös ledare sprider hatets budskap. Samir El Refais antisemitiska uttalande har helt korrekt polisanmälts. Imamens förkastliga uttalande har fått stor medial spridning. Det är av allmänt intresse och viktigt att antisemitismen synliggörs.

Viktigt är också att ånger och viljan till förlåtelse uppmärksammas. Några dagar efter det olyckliga uttalandet, den 16 augusti, skriver Samir El Refai ett pressmeddelande, som sänds till media och till judiska gemenskaper. Imamen skriver att han beklagar uttalandet, att det är fel att tala nedlåtande om judar och att antisemitismen är oacceptabel. Detta meddelande, där han tar avstånd från sitt tidigare uttalande, tas inte på allvar i media. Ingen publicering sker.

Även idag refereras det i tidningar och annan media om imamens antisemitiska uttalande, men ingenstans nämns hans avståndstagande från uttalandet.

Låt mig upprepa några ord i imam Samir El Refais pressmeddelande; ”… kritiken mot Israel bör inte omvandlas till antisemitism, som muslimsk teolog är jag medveten om att det inte går att vara antisemit…”.