Socialtjänsten och social oro
2 december 2022 av sofia

Open Skåne har under en längre tid fått höra om en växande oro inom den afrikanska diasporan angående kontakter med socialtjänsten – särskilt i relation till barnavårdsärenden. Denna oro påverkar relationer och förtroende för myndigheten. Därför beslutade Open Skåne 2021 att bjuda in en liten grupp representanter från afrikanska diaspora organisationer för att utforska vad problemet är och vad som kan göras för att skapa förutsättningar för förändring. Vi bjöd även in Tove Samzelius, filosofie doktor i socialt arbete vid Malmö universitet, som har lång erfarenhet att arbeta med föräldrar i en mångkulturell kontext inom såväl det brittiska som det svenska civilsamhället, för stötta processen.

Under hösten 2021 kom så en omfattande och hätsk debatt i traditionella och sociala medier om socialtjänstens omhändertagande av barn.

Debatten var onyanserad och förenklad, med syfte att konspirera och skrämma istället för att nyansera och debattera komplexiteten i frågan.

Debatten ökade oron markant, när vi nu träffar nyanlända för samtal, är rädslan påtagligt större än tidigare.

Tillsammans med arbetsgruppen har vi fört dialoger med avdelningschefer och enhetschefer på socialtjänsten om hur vi tillsammans kan förbättra det förebyggande arbetet och hur vi skaparförtroende och minskar fördomar.

Vi har sett att socialtjänsten gör ett omfattande förebyggande arbete och att det finns mycket hjälp att få, men att utsatta grupper antingen saknar förtroendet eller informationen för att faktiska använda den hjälp som finns.

2022 arbetar vi med att bredda vårt arbete, inkludera fler minoriteter med liknande utmaningar. Samtidigt som vi sprider information och kunskap i frågan genom samtal, seminarium, workshops och dialoger med både myndigheter och de utsatta grupperna.