SKILLNADERNA I HÄLSA OCH VÅRD I UTANFÖRSKAPET
2 december 2022 av sofia

SKILLNADERNA I HÄLSA OCH SJUKVÅRD I UTANFÖRSKAPET

”Problemet med att även om socialt utsatta grupper har en högre vårdkonsumtion, får de enskilda människorna inte alltid den vård de behöver. Och i värsta fall bemöts de inte på ett likvärdigt och respektfullt sätt. Skillnaderna i hälsa och i vården är uttryck för de större skillnader som finns i utanförskapets Sverige” (Centrum för Folkhälsas rapport 2007:5 )

Open Skåne arbetar under 2021-23 med att utöka nätverk, förtroende och information gällande hälsofrågor i Skåne.

Skillnaderna mellan olika grupper i samhället är många, såväl i vilken utsträckning de nås av information som vilken information de eventuellt får.

Genom samtal och nätverksbyggande kan Open Skåne bidra med kunskap om kommunikation till utsatta grupper och områden i frågor så som covid-19 vaccin, HIV och cellprovtagning. Under coronapandemin såg vi vikten av att myndigheter snabbt kan kommunicera med alla delar av samhället. Man såg även tydligt var samhället brister i detta och konsekvenserna av detsamma.

I hälsofrågan spelar förtroende och bemötande en avgörande roll. Open Skåne arbetar därför för att från olika infallsvinklar öka perspektiv och förtroende för att möta de utmaningar som finns.

Under pandemin besökte vi tillsammans med överläkare från Smittskydd Skåne flertalet afrikanska frikyrkor för att ha samtal om vaccinering. Open Skåne hjälpte även Länsstyrelsen att under corona med kontakter till religiösa samfund för kontinuerlig spridning av aktuell information tillexempel om restriktioner.

HIV I SKUGGAN AV TRO

I Sverige är 65% av HIV-smittade utlandsfödda. Många saknar kunskap om sjukdomen och behandling och upplever dessutom skam och stigma kring den. Detta leder till isolering och rädsla för kontakt med vård och med andra. Här kan de religösa församlingarna göra stor nytta för att lyfta frågan och minska stigma. Open Skåne försöker tillsammans med Noaks ark göra hivfrågan till en församlingsfråga och inte bara en fråga för individen.

Under hösten 2022 träffade vi vid flera tillfällen olika religiösa ledare för att belysa situationen och diskutera tillvägagångssätt.