Presentation av Open Skåne för Regionalt råd för jämlik hälsa. Region Skåne, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne