Presentation av Open Skåne för katolska präster i Malmös dekanat, Helsingborg.
10 maj 2016 av Open Skåne