Partners

”Samhällen som lyckas att ta till vara sin mångfald är kreativare samhällen än de som inte lyckas göra det. Religiös och kulturell mångfald är en resurs för samhället som måste tas tillvara. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans engagemang i Open Skåne.”

Ärkebiskop Antje Jackelén i Svenska kyrkan och en av grundarna till Initiativ för social sammanhållning i Skåne

Open Skåne finansieras via Initiativ för social sammanhållning i Skåne. Anslagsgivare och samarbetspartners fram till idag är följande:

Lunds Missionssällskap

Lunds universitet

Länsstyrelsen Skåne

Malmö högskola

Malmö Muslimska Nätverk

Malmö stad

Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne

Polisregion Syd

Region Skåne

Sodalitium Majus Lundense

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Svenska kyrkan (nationellt)

Svenska kyrkan i Lunds stift

Svenska kyrkan i Malmö

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Thora Ohlssons stiftelse