Open Skåne Think Tank “Kvinnor och religion – Hur ska vi tillse att kvinnors röst hörs i religiösa gemenskaper?”, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne