Open Skåne Partnerskap “Judar och muslimer – tillsammans i fest och vardag”, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne