Open Skåne möter Ira Forman, president Barack Obamas särskilda representant i arbetet mot antisemitism
16 mars 2015 av Open Skåne
IMG_0742

Salahuddin Barakat, Stephan Müchler, Daniel Y. Chu, Ira Forman, Aldo Iskra och Anders Ekhem

– Ingen kommun kan enskilt besegra antisemitismen. Frågor om attityder, fördomar och racism kräver breda och otraditionella allianser. Hatet mot judar, liksom mot muslimer, afrosvenskar, romer, hbtq-personer och andra handlar om värnandet av människovärdet.

– I samtalet människor emellan överförs, stärks eller försvagas de normer som bidrar till respekten för alla människors lika värde. Det är inte slutenhet som behövs utan motsatsen, alltså öppenhet, samtal och nätverksbyggande. Politiker på nationell, regional och kommunal nivå måste söka djupgående samarbeten med det civila samhället och inte minst med företrädarna för religiösa gemenskaper

Det sa Aldo Iskra, generalsekreterare i Open Skåne, i samband med att Open Skåne mötte Ira Forman, president Barack Obamas särskilda representant i arbetet mot antisemitism. Mötet ägde rum 16 mars i Malmö.

– För bara några veckor sen visade antisemitismen åter sin brutalitet när ett liv släktes utanför synagogan i Köpenhamn. Endast 25 minuters tågväg från Malmö. Den våldsbejakande extremismen måste stävjas. Internationellt samarbete är en avgörande förutsättning för att det ska lyckas. Därför är det hoppgivande att USAs president Barack Obama sänder Ira Foreman, sin särskilda representant i arbetet mot antisemitism, till Sverige för ett besök i Malmö .

– Med Ira Formans visit påminns vi och inspireras av det faktum att kampen mot antisemitism inte känner av nationella gränser. Kampen mot judehatet måste vara gränslös och angelägen för alla, oavsett om vi lever i Skåne eller någon annanstans i världen.

Rebecca Lillian, Margareta Pålsson, Stephan Müchler, Aldo Iskra och Anders Ekhem

Rebecca Lillian, Margareta Pålsson, Stephan Müchler, Aldo Iskra och Anders Ekhem

Måndagen 16 mars träffade Open Skåne Ira Forman och en delegation från USAs ambassad i Stockholm. Delegationen har till uppgift att till Vita huset i Washington rapportera om antisemitismen i Malmö. Rapporten kommer att få genomslag internationellt och därigenom få påverkan på bilden av Malmö. Skåne och Sverige.

Ira Forman (http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/211515.htm) är utsänd av USAs president för att besöka Sverige och Danmark i frågor om antisemistim.

Vita huset i Washington följer alltså upp Hannah Rosenthals tidigare besök i Malmö angående antisemitismen, som ägde rum i april 2012. Hon var president Obamas dåvarande representant i arbetet mot antisemitism.

Ira Forman och Aldo IskraVi som deltog under programpunkten ”Meeting with Open Skåne” var Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Industri- och handelskammaren (vice ordförande i Open Skåne), Aldo Iskra, generalsekreterare i Open Skåne, Rebecca Lillian, rabbin, Judiska församlingen i Malmö (projektledare i Open Skåne), Salahuddin Barakat, imam och ledare för Islamakademien (styrelseledamot i Open Skåne), Anders Ekhem, kyrkoherde, Svenska kyrkan i Malmö (ständigt adjungerad i Open Skånes styrelse), Margareta Pålsson, landshövding, Länsstyrelsen i Skåne