Open Skåne Middag, i samarbete med Länsstyrelsen, muslimska och judiska nätverk i Skåne samt projektgruppen för nätverket Tusen Tankar, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne