Open Skåne Forum, “Kan samtal bidra till att ena ett splittrat Skåne?”, Lund.
10 maj 2016 av Open Skåne