Open Skåne Event – Offentligt samtal om religiösa gemenskapers bidrag till trygghet, säkerhet och framtidstro, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne