Med globaliseringen är det tydligt att mångfalden av människors sociala, kulturella och religiösa tillhörigheter är viktiga för oss i Skåne och i vår strävan efter en starkare social sammanhållning.

De utmaningar som det lokala och regionala samhället står inför är komplexa, de kräver nytänkande och gränsöverskridande samverkan.

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne är ett försök att anta dessa, för alla skåningar, avgörande utmaningar.

Stiftelsen Initiativ för social sammanhållning i Skåne utgörs av följande organisationer; Lunds stift, Malmö Muslimska Nätverk, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne, Malmö pastorat, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds universitet, Malmö universitet, Malmö stad, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Open Skåne finansieras via Initiativ för social sammanhållning i Skåne. Anslagsgivare och samarbetspartners fram till idag är följande:

Lunds Missionssällskap

Lunds universitet

Länsstyrelsen Skåne

Malmö högskola

Malmö Muslimska Nätverk

Malmö stad

Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne

Polisregion Syd

Region Skåne

Sodalitium Majus Lundense

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Svenska kyrkan (nationellt)

Svenska kyrkan i Lunds stift

Svenska kyrkan i Malmö

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Thora Ohlssons stiftelse

STYRELSEN

Ordförande

Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift

Vice ordförande

VD Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Ledamöter

Fredrik Sieradzki, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne
Alen Delic, Malmö Muslimska Nätverk

Gunilla Hallonsten, Kyrkoherde, Malmö Pastorat

Per Eriksson, rektor emeritus, Lunds universitet
Professor Tapio Salonen, Malmö universitet
Länsöverdirektör Ola Melin, Länsstyrelsen i Skåne

Per-Erik Ebbestål, ledningsstrateg, Malmö stad
Regionråd Anders Lundström, Region Skåne