Nya ”särskilt utsatta” områden i Skåne – men motmedel finns!
14 juni 2017 av Open Skåne

Polisens underrättelseavdelning uppmärksammar två bostadsområden i Skåne och klassar dem som nya i kategorin ”särskilt utsatta”. Förutom Rosengård och Södra Sofielund har i Malmö tillkommit området Nydala/Hermodsdal/Lindängen. I Landskrona utmärks Karlslund med samma benämning.

Att utvecklingen går åt fel håll måste påpekas, samtidigt som positiva insatser måste lyftas fram.

Tidigare idag var min kollega projektledare Andreas Hasslert och jag i samtal med Zoran Markovic, kommunpolis i Malmö. Open Skåne har sen två år stärkt och utvecklat relationer och strukturer för samverkan mellan polisledningar och ledare inom civilsamhället (företrädesvis ledare inom religiösa gemenskaper). Syftet har varit och är att öka tryggheten och att stärka framtidstron på olika håll i Skåne. Även i Malmö, därför dialogen och Open Skånes återkommande möten med företrädare för civilsamhället och olika myndigheter.

Zoran Markovic deltar i ett framgångsrikt arbete i Lindängen. I framgångskonceptetet ingår samverkan med civilsamhället. Open Skåne vet av erfarenhet betydelsen av sådana initiativ. Nu när Polisen på nationella nivå stryker under vikten av samverkan med lokalsamhället kan man äntligen motverka nedan listade orsaker till uppkomsten av ”särskilt utsatta” områden.

Särskilt utsatta områden präglas av
– Parallella samhällsstrukturer.
– Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag.
– Obenägenhet hos befolkningen att delta i rättsprocesser.
– Närhet till andra utsatta områden.
– Våldsbejakande religiös extremism.