Nätverksmöte för afroevenskarnas organisering i Skåne – Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne