När vi känner igen oss i den lidandes ansikte – då vill vi hjälpa!
24 augusti 2016 av Open Skåne

Sverige mobiliserar för att anta de utmaningar som följer med den internationella migrationen. Privatpersoner låter sig engageras, liksom lösa nätverk och välrenommerade organisationer. Till detta kommer institutioner och myndigheter, som verkligen kan göra skillnad när det handlar om åtgärder med massiv effekt. Genom kraftsamlingen föregår vi svenskar med gott exempel, särskilt tydligt är det i den globala kontexten.

Frivilligarbetet, som det kommer till uttryck i bland annat föreningslivet, är en inspirerande del av det svenska kulturarvet. (För att det är svenskt innebär det inte att andra länder saknar samma fina tradition.) Engagemanget som blommade ut i höstas, i samband med flyktingströmmarna och uppkomsten av Refugee Welcome, i Malmö och på andra håll i Skåne, är ett av många bevis på den närhet som finns mellan empati och handling hos många i vårt land. En härlig och inspirerande känsla infinner sig hos mig och andra i denna gemensamma upplevelse av Sverige – som ett land med självförtroende och generositet.

Att uttrycka medkänsla, i en förbön i tysthet för andra människors väl, är värdefullt, liksom den solidariska handlingens konkreta innebörd. Andlig, moralisk och ideologisk mobilisering är ofta en förutsättning för den konkreta hjälpen.

Våra värderingar finns hos oss, lika självklart som växtlivet, lika mångfacetterat och med skillnader i blomningen och i rotsystemen. Några plantor lockar oss med sin skönhet, andra med sina särskilda egenskaper, det kan exempelvis handla om matkonst eller medicin. Vi är varse floran och den botaniska omvärlden, vi funderar och diskutera den och ängslas över förstöring och hot. Hoten mot växter, djur, människor och de ekologiska sammanhangen är att ta på djupaste allvar.

Men vilken planta närmar vi oss när empatin för människor i nöd väcks i oss och vi vill göra skillnad, lindra lidandet? Plantan har säkert olika namn, beroende på plats i världen och i vilken kultur eller tradition den finns. Effekten av plantans förmåga tror jag är densamma överallt – dess blomma, blad, stjälk och rot gör att vi känner igen oss själva i den lidandes ansikte. Därför vill vi hjälpa!