Möte om mångfaldsfrågor och social inkludering, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland och Lunds stift, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne