Möte med stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad. Helsingborg.
27 september 2017 av Open Skåne