Möte med Ira Forman, President Barack Obamas särskilda sändebud i kampen mot antisemitism, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne