Möte med Demokratiberedningen, Region Skåne. Kristianstad.
27 september 2017 av Open Skåne