Medverkar i utbildningsprogram tillsammans med myndigheten Statligt stöd till trossamfunden, Sveriges interreligiösa råd och Demokratiakademin. Helsingborg.
27 september 2017 av Open Skåne