Medverkar i middagen Ett öppet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Open Skåne. Malmö
27 september 2017 av Open Skåne