Medverkande i konferensen Skånska erfarenheter av att förebygga och motverka segregation, Nätverket idéburen sektor Skåne. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne