Mångfaldsarbetet kan ge ökad sysselsättningsrad i Skåne
14 juni 2016 av Open Skåne

En av Skånes största utmaningar är den låga sysselsättningsgraden. Detta är mest påtagligt bland personer med utländsk bakgrund, som trots kompetens och färdigheter kan ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Stora landvinningar kan på sikt göras för att öka sysselsättningen i denna grupp. Detta framhävdes av OECD redan 2012 i rapporten Territorial Reviews: Skåne 2012. Frågan är av stor vikt för Skånes ekonomiska utveckling. Situationen är alarmerande och påtagligt aktuell, inte minst med hänsyn till den internationella flyktingkatastrofen.

Mycket av det arbete som idag utförs grundar sig i att de arbetssökande genom fortbildning ska tillgodogöra sig högre kunskaps- och kompetensnivå. Även om denna utveckling i huvudsak är positiv så hindras de arbetssökandes etablering på arbetsmarknaden fortfarande av förutfattade meningar gällande namn, etnicitet eller religiös tillhörighet.

Enligt Mångfaldsbarometern 2015, utförd av Proffice och TNS Sifo, säger nästan var fjärde svarande att bristande intresse från företagsledningen är ett hinder för mångfaldsarbete. För att uppnå en mer jämlik och inkluderande anställningsförfarande måste ledarskapet delta i en förändringsprocess.