Likhetstecken mellan våld och religion är inte acceptabelt, sa biskop Peter
30 maj 2017 av Open Skåne

Besöket hos biskop Peter Jacobsen i Köpenhamn den 20 april gör sig återkommande påmint i mitt minne. Hans självklara sätt, hans lugn och hans vänlighet välkomnade oss och fick oss att känna som vore vi hemma. Hans ord gjorde oss mottagliga för allvarliga frågor och för bistra beskrivningar av ett polariserat Danmark.

Biskopen reagerade mot religionsfientligheten i landet, som han menade växer med dramatisk kraft och får sin gestaltning i folketinget och i dess ledamöters retorik och lagstiftningsförslag.

– I den offentliga debatten i Danmark sätts likhetstecken mellan våld och religion. Det är inte acceptabelt!, sa biskopen.

Att något måste göras och att det är de religiösa gemenskaperna som måste ta initiativet var biskopen klar över. Okunnighet och fientlighet måste bekämpas med kunskap och hög moralisk standard, enligt honom.

Biskopen hade tillsammans med ledare för olika religiösa gemenskaper i Köpenhamnsområdet nyligen bildat ett interreligiösa råd och nu kallat till möte för att lära sig mer om motsvarande verksamheter i Sverige. Av det skälet var det interreligiösa rådet från Göteborg på plats. Open Skåne inviterades vänligen av göteborgarna och fick därför möjligheten att följa med till träffen. Något som jag är mycket tacksam över.

Det var ett unikt och historiskt möte som Biskop Peter tillsammans med imam Naveed Baig var värd för. Båda är talespersoner för det köpenhamnska interreligiösa rådet.

Interreligiösa rådet i Göteborg bidrog med inspiration. Open Skåne gav exempel på samverkan där sekulära och religiösa krafter agerar tillsammans för social sammanhållning.

I Öresundsregionen finns många viktiga kontaktar att knyta och många erfarenheter att dela som kan bidra till ökad trygghet och starkare framtidstro. Det gäller även hos oss, på den svenska sidan av sundet.