Hjälp oss göra beslutsfattarna mindre rädda för religiöst liv!
20 maj 2016 av Open Skåne

Samhället är i stort behov av kunskap och möten mellan icke-troende och troende personer. Berättelser om det uppbyggliga i det religiösa livet saknas, liksom inbjudan till de religiösa att genom sina representanter delta i offentliga och slutna samtal med samhällets beslutsfattare. Makthavare inom media, kulturliv och politik har ett stort ansvar i sammanhanget. Ett ansvar som man brister i.

I början av 2015 fick jag tillsammans med en delegation från Open Skåne tillfälle att träffa Ira Forman, president Obamas särskilda sändebud i frågor som rör antisemitism. Ira Forman var väl insatt i de svenska förhållanden han var satt att bevaka. Han instämde i beskrivningen av ett Sverige där religionens roll tydligt nedvärderas och att denna hållning är unik i världen. Som svar på Ira Formans fråga om vad han kan göra för oss svarade jag: Hjälp oss att inspirera politikerna och andra makthavare att övervinna sin osäkerhet, sin rädsla och börjar uppfatta de religiösa gemenskaperna som en resurs i samhällsbygget.