Kompetensutveckling för ledare hos de religiösa samfunden – Nämnden för statligt stöd till trossamfunden – Open Skåne – Malmö
7 september 2016 av Open Skåne