Judar och muslimer mobiliserar för sina rättigheter och mot antisemitism och islamofobi
23 april 2018 av Open Skåne

Nyligen vandaliserades Stockholmmoskéns portar med hakkros. I förra veckan hissades fanor med svastikan i huvudstaden. I båda fallen utfördes aktionerna av extremister med nazistsympatier. Den rasideologiska rörelsen agerar genom att kränka och hota. men även genom attentat, mordbränder och mord. På flera håll i Sverige och i stora delar av Europa är judar och muslimer målet för rasistiska aktioner. Det är hög tid att samhället mobiliserar till stöd för de som utsätts för den våldsbejakande rasismen. Mobiliseringen bör innefatta judiska och muslimska gemenskaper. Open Skånes initiativ Judiskt-muslimskt partnerskap är ett sådant försök.

Dialoger och samverkan äger rum mellan judiska och muslimska företrädare på många platser i världen. Ofta handlar frågeställningar om judendomen och islam som minoritetsreligioner i samhällen med olika praxis när det gäller religionsfriheten. Samverkan mellan judar och muslimer i Sverige kan på ett positivt sätt bredda och fördjupa kunskapen om det religiösa livets betydelse i dagens samhälle. Genom möten och samtal kan vi lära mer om varandra och om människors olikheter. Kunskapen ger oss verktygen att stärka våra demokratiska ideal och att realisera principen om de mänskliga rättigheterna.

Därför genomför Open Skåne, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor konferensen Building sustainable Jewish-Muslim partnerships in a divise world, den 26 april i Malmö.