Bräckt Vatten – Filmen om Asta och Midhat

Filmen Bräckt vatten handlar om att leva tillsammans som kärlekspar och att ha sin bakgrund i skilda sociala, etniska, religiösa eller kulturella tillhörigheter.

I Bräckt vatten (som är 19 minuter lång) är utgångspunkten berättelsen om 85-åriga Asta och 87-årige Midhat Ibrahimbegovic. Tillsammans med hustrun Asta, som är kristen, visar Midhat värdet av öppenhet och nyfikenhet, ett värde som ger livet ett djupare innehåll och som samtidigt bidrar till att göra samhället mänskligare.

Med sin muslimska identitet står Midhat som en unik och viktig person i svensk samtidshistoria. Han var den förste muslim att tala offentligt i Lunds domkyrka. Midhat är medgrundare till en av Nordens största moskéer. En moské som var tänkt att byggas i centrala Malmö, där Konserthuset står. Midhat dog 2015.