Informationsträff om Open Skåne Café, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne