I de personliga mötena kan judar och muslimer bidra till ett tryggare Skåne
20 juni 2016 av Open Skåne

Initiativet Judiskt-muslimskt partnerskap är centralt för oss i Open Skåne. Vi finansierar och driver projektet för att det är ett föredömligt exempel på interreligiöst arbete, det är småskaligt och får växa organiskt. Det ger kvaliteten och långsiktigheten större möjligheter att utvecklas.

Sammankomsterna fokuserar på religiösa och kulturella likheter och på att diskutera hur man upplever sina förutsättningar som jude eller muslim i Skåne. Utgångspunkten är att de internationella motsättningar som finns inte ska påverka hur vi lever och arbetar tillsammans på det lokala planet.

Deltagarna har ätit middagar, fikat, planerat och haft filmkvällar tillsammans. Syftet är att alla som är med i gruppen ska kunna säga till vänner och bekanta: ”Jag har en judisk respektive muslimsk vän” och att man gemensamt skapar en ”vi-känsla” .

Malmö är i akut behov av öppna och trygga sammanhang där judar och muslimer kan engagera sig för en tillvaro i gemenskap, som bygger på ömsesidig respekt och samverkan.

I de personliga mötena mellan de judiska och muslimska gemenskaperna finns möjligheterna för förändring. En förändring av den negativa cykeln av missförstånd, fördomar och misstro som idag skadar Malmö och malmöborna. Med ”Judiskt-muslimskt partnerskap” bidrar Open Skåne med ett verktyg för den nödvändiga förändringen.