Förtroenden och relationer ger ett tryggare samhälle
19 maj 2016 av Open Skåne

Starka, goda samhällskrafter möttes i Open Skånes lokaler och fördomar smulades sönder och rädslor byttes mot kunskap. Ett femtontal poliser från hela Skåne och nästan lika många representanter från muslimska föreningar bröt bröd och delade med sig av sina tankar för hur vi skapar ett tryggare och mer inkluderande samhälle.

Det är sen eftermiddag på Nobelvägen och en färgsprakande buffé dukas upp vid två stora bord. Poliserna iklädda uniform och föreningsrepresentanter uppmanas fördela sig bland borden. Detta är tredje gången Open Skåne arrangerar träffen ”Partnerskap för ett tryggare och öppnare Skåne”. Syftet med träffarna är att bygga på den trygghet som redan finns.

Efter några inledande välkomstord av Open Skånes generalsekreterare Aldo Iskra berättar initiativtagarna Andreas Hasslert från Open Skåne och polismästare Ulf Sempert lite mer om partnerskapet.

– Vi är här för att bygga förtroenden och relationer. Vi är vänliga främlingar som alla siktar mot samma mål. Det är mycket som fungerar men som inte når ut till en större krets, inledde samtalsledare Andreas Hasslert.

Ulf Sempert berättade om hur hans engagemang började med ett initiativ från biskopen Antje Jackelén och att starten på partnerskapet var en gemensam antivåldsdemonstration i januari 2015. Sempert menade att mycket skuld kastas på den religiösa världen och att polisen är här för att hitta en gemensam väg så att alla medborgare kan känna sig trygga.

– Vi har generellt sett för dålig omvärldskunskap i den svenska polisen. Vi måste lära oss att se kraften i mångfalden. Det gör vi bäst genom personliga möten som ikväll.

Katarina Aspegren, chef för demokrati- och hatbrottsgruppen inom Polisregion Syd, berättade om gruppens uppdrag.

– Vi utreder alla misstänkta hatbrott i Malmö och ska arbeta kontakt- och förtroendeskapande med religiösa organisationer och med RFSL. Många anmäler inte hatbrott, vi ska bli bättre på att ställa rätt frågor och förklara vad som händer när man anmäler

??? tog över och pratade om hur mycket handlar om att polisen och muslimer missförstår varandra.

– Båda grupperna vill ha ett bättre samhälle, men vi jobbar på olika sätt.

Efter måltiden sattes sig deltagarna i små mixade grupper för att gemensamt gå igenom kvällens tre frågeställningar, som de fått på ett papper. Varje frågeställning hade utförliga följdfrågor för att komma djupare i samtalet. Den första huvudfrågan handlade om islamofobin, hur de båda grupperna ser på den och på vad de anser att man kan göra för att minska den.

Den andra frågan handlade om ”den samhällsfientliga svansen” bland muslimerna och den tredje om tryggheten för muslimer. Samtalen i de olika grupperna var livliga och engagerade. Poliser och muslimer satt framåtlutade i fåtöjer och soffor. En polis frågade en ung kvinnlig muslim om det fanns exitorganisationer för muslimer som vill komma ur ISIS grepp, i en annan grupp sa en polis att det tagit lång tid innan han och hans kollegor började prata om minoriteter och att det är viktigt att vi får en ömsesidig förståelse för vår okunskap.

När det var dags för sammanfattning konstaterades det att samtalen hade varit konstruktiva och att man identifierat de områden man ska fördjupa sig i framöver. Många bytte telefonnummer och flera poliser fick en personlig inbjudan att komma på fredagsbön.

Vid reflektionen om frågan om islamofobi sa en polis att det är okunskapen som gör att man inte vågar komma nära. En muslimsk kvinna sa att mycket är vunnet om polisen kan se att det rör sig om strukturell rasism som har flera hundra år på nacken och att misstro och okunskap ger vissa privilegier. Ett förslag kom på att polis och representanter för muslimska föreningar ska gå ut tillsammans och visa att de samarbetar.

På frågan om den ”samhällsfientliga svansen” lyftes vikten av utökad dialog och vikten av möten på gräsrotsnivå.
Vi den sista frågan om trygghet återkom flera poliser till bristen på kunskap och hur om dialogen kan stärkas om kunskapen ökar. En muslimsk företrädare föreslog att polisen kom till församlingen och pratade om svenska lagar och regler för nya medlemmar.

Slutorden från arrangörerna, innan poliser och föreningsrepresentanter skiljdes åt, handlade om att berätta för andra om det de diskuterat under kvällen.

Metod ”Partnerskap för ett tryggare och öppnare Skåne”

  • Inledning av representant från Open Skåne och Polisregion Syd.
  • Gemensam måltid där deltagarna ombeds presentera sitt yrke och sitt fritidsintresse.
  • Spontan indelning i grupper med två eller tre personer där minst en är från polisen respektive en muslimsk förening.
  • Utdelning av papper med tre frågor utifrån några teman där varje fråga ska ges cirka 20 minuter.
  • Samtal i grupperna.
  • Återsamling där en representant från polisen och en från föreningarna för varje fråga ombeds säga några ord om vad de kommit fram till.
  • Tack från arrangören.