Flykting idag – ledare imorgon!
27 juni 2017 av Open Skåne

Sedan ett och ett halvt år driver Open Skåne Open Skåne Café. Open Skåne arbetar med ett antal initiativ, projekt som måste avslutas inom projektperioden. Verksamheten vid Open Skåne Café slutar den sista juni.

Likt många andra, enskilda personer och organisationer, blev vi på Open Skåne tagna av de mänskliga behoven i samband med flyktingströmmarna 2015. Världen, dess löften och hot kom nära oss alla i Skåne.

Med flyktingströmmarna blev det påtagligt att världen finns i Skåne och att det i civilsamhället finns resurser för öppenhet och social inkludering.

På Open Skåne arbetar vi med att skapa bryggor mellan informella och formella ledare. Vi försöker påverka beslutsfattare att fatta beslut som stärker den sociala sammanhållningen i Skåne. Vi söker medvetet oväntade dialoger, kontakter och vi bidrar till att igångsätta tvärsektoriella initiativ.

Med de nyanlända fick vi en ny grupp att länka till de hierarkier vi möter i samhället, organisationer som vill och kan hjälpa till. En person som är flykting idag kan mycket väl bli en av morgondagens ledare. Den utgångspunkten är avgörande för oss i Open Skåne.

Vi vet att nya perspektiv och möjligheter kan skapas där människor möts och att trygghet och framtidstro är grunden för en positiv samhällsutveckling. Men samspelet mellan människor av olika tillhörigheter blir inte automatiskt till en väl fungerande process.

Med Open Skåne Cafe bidrog Open Skåne med nätverk och kompetenser som ger nyanlända flyktingar, och de som varit i Sverige en längre tid, bättre möjligheter att orientera sig och bli delaktiga i det svenska samhället.

I samspelet mellan malmöborna och de nyanlända har Open Skåne Café utvecklats till ett viktigt socialt nav i området kring Södervärn, Möllevångstorget, Seved och Sofielund.

Tack till alla som på olika sätt bidragit till Open Skåne Cafés framgångar och sett till att verksamheten blivit innovativ, inspirerande och framtidsinriktad.