Fattigdomen – en realitet i Skåne som kräver samverkan och handling
27 juni 2016 av Open Skåne

Sydsvenskans pågående publicering av en serie artiklar om fattigdomen i Malmö är angelägen. Utsatthet och social otrygghet i Malmö ger regionala konsekvenser, men även nationella. De åtgärder som behövs är därför en kombination av olika politiska nivåer, liksom av otraditionella samarbeten med civilsamhället och näringslivet. Framför allt behöver vi påminnas om den påfrestande verklighet många människor i vår närhet lever i.

Malmö har en dyster statistik att påvisa, inte minst när det handlar om barnfattigdomen. Sedan början av 1990-talet toppar staden den trista listan när det gäller barn i fattiga familjer.

Genom Sydsvenskans serie har denna dystra situation en chans att debatteras i offentligheten (det har varit tyst länge!). Ur Sydsvenskan idag: ”Enligt kommunens senaste kartläggning från oktober i fjol saknar drygt 2000 Malmöbor ett hem. Det är närmast en fördubbling av hemlösheten sedan 2012. Mest oroande är att 675 av de hemlösa är barn. Kommunens sociala skyddsnät ser till att ingen barnfamilj ställs på gatan, men den ökade hemlösheten bland barn skapar oro för att unga Malmöbor slussas in i ett livslångt utanförskap. Varken Göteborg eller Stockholm har så hög andel hemlösa som Malmö.”

Läget är allvarligt och vi har alla ett ansvar gentemot de som lever i utanförskap och fattigdom. Gränsöverskridande samarbeten behövs! Civilsamhället, näringslivet, utbildningsinstitutioner och politiken måste börja agera tillsammans! Teorier och rapporter finns det gott om. Nu behövs handling!