ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD
2 december 2022 av sofia

ENTREPRENÖRSKAP OCH MÅNGFALD

”Sverige hör till de länder i Europa med mest segregerad arbetsmarknad sett till hudfärg”, enligt OECD:s International Migration Outlook från 2011.

I ett försök att anta utmaningen att öka perspektiven i skånskt näringsliv samt att främja utländskt entreprenörskap har Open Skåne har under 2022 gjort en kartläggning av det utländska företagandet i Malmö. Vi har även försökt att identifiera vilka behov de utländska företagarna har gällande nätverk, plattformar och rådgivning då undersökningar visar att internationella företagare i Malmö har liten eller ingen kunskap om de företagsnätverk och företagsstöd som finns i regionen.

”Vi måste förstå varandra om integration och arbetsmarknad skall kunna fungera. Det bidrar Open Skåne till.”

Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

För att främja utländskt företagande, och för att öka de synergieffekter som uppstår när nätverk utökas, arrangerade Open Skåne en inspirationslunch på Börshuset i Malmö tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Almi och Malmö Stad.

Under 2023 utökar vi vårt arbete. Då kommer vi att skapa fler regelbundna arenor för internationella företagare att träffas och dela erfarenheter och utmaningar. Vi kommer dessutom att genomföra en rad tankesmedjor med regionala företagsledare för att hitta lösningar för hur vi bäst ökar perspektiven inom näringslivet , ökar rekryteringen och breddar kompetensförsörjningen.