Andreas Hasslert
10 May 2016 av Open Skåne

Andreas Hasslert

projektledare

Mina ansvarsområden i Open Skåne är att jag driver våra Öppna forum och Tankesmedjor. Processen med återkommande dialog med regionpolisen, att hitta vägar för nya projekt och se till att vårt arbete hela tiden utvecklas är även mina ansvarsområden. Allt jag gör bygger på förtroenden och kontakter, ja det är det hela vår verksamhet bygger på. Detta gör jag på halvtid, eftersom jag även arbetar på studieförbundet Ibn Rushd.

Min bakgrund är att jag har en filosofie kandidatexamen från Lunds universitet där jag studerat religionsvetenskap, arabiska och astronomi. Jag har bott tre år i Damaskus där jag arbetade på svenska ambassaden. Efter att ha flyttat hem till Sverige arbetade jag i byggbranschen samtidigt som jag byggde upp Ibn Rushd för att stärka den muslimska folkbildningen. Det var då jag skapade det kontaktnät som jag nu kan tillgå. Jag ser det som att jag får ihop det samhälleliga limmet, något både de muslimska gräsrötterna och samhället har behov av.

Det jag gör är ett kall, inget mindre. Jag arbetar för mina och andras barns framtid. Jag ber ofta till Gud att inte göra det som är bäst för mig utan det som är bäst för andra. Då visar det sig vad det är jag ska göra.

Det jag främst vill göra under 2016 är att få andra att förstå hur viktigt det är för samhället med väl fungerande informella och formella nätverk. De lägger grunden för alla andra sociala arbeten. Min förhoppning är att Open Skånes kompetens blir så relevant under året att vi kontaktas av aktörer som vi inte ens själva funderat på att kontakta. På längre sikt är vårt mål att vi inte ska behövas, för att social sammanhållning helt enkelt inträffat.