Filmer

Kodex Malmö

I Malmö pågår just nu initiativet Kodex Malmö – mot hat och diskriminering.

Målet är att få så många organisationer, företag och föreningar i Malmö att skriva under för att visa att kraften mot rasism och diskriminering är större än hatet. 

Open Skåne har skrivit under och stöttar initiativet. 

Mer information och möjlighet att skriva under hittar du på kodexmalmo.com

HJÄRTA MALMÖ

Under höstens Malmötimme fick Open Skåne och Kodex Malmö möjlighet att prata om hur vi tillsammans står upp mot hat och hot.

Hur gick det med integrationen?

Under flyktingvågen 2015/16 fick Open Skåne i uppdrag av Malmö Stad att starta ett språkcafé för att nyanlända skulle få en möjlighet att börja lära sig förstå Sverige, svenskar och svenskarna redan innan de fick uppehållstillstånd. Språkcafeét hade under 1,5 års tid ca 50 besökare om dagen.

Fem år senare träffar vi några av dom som kom till Sverige under flyktingvågen för att få höra deras röster i integrationsfrågan. Vad fungerade bra? Vad fungerade dåligt? 

Hur är det att komma till ett nytt land och hur är det att lämna ett bakom sig? 

Vi har gjort en kort film för att få chansen att höra dom som har erfarit integration prata om just integration. 

Hur skildras tro i samtidskulturen?

I ett panelsamtal på Lunds Universitet försöker vi skapa en nutidsbild av hur religion och troende skildras i film och tv idag. Vi ser historier som Unorthodox och Kalifat vilka utspelar sig i de extrema religiösa utkanterna. Spännande och nervkittlande historier som behöver berättas. Men finns det någon motvikt till dessa historier? Finns det plats för historier där troende bara är en del av samhällsbilden?

Panel: Nadia Jebril – Journalist

Melanie Aronson – Regissör och filmfotograf

Malin Krutmeijer – Kulturjournalist & filmkritiker

Johanna Gustafsson Lundberg – Docent i etik

Moderator: Dan Erik Andersson – Universitetslektor i Mänskliga rättigheter

Skåne brinner! Hur stärker vi framtidstron? Från Almedalen 2017

Se panelsamtalet från Almedalen på SVT

”Där olikheter möts skapas möjligheter, se Open Skånes seminarium från Almedalen 2018