Det handlar inte och rätt eller fel. Det handlar om att undvika katastrofer!
14 mars 2017 av Open Skåne

Tidigare chockerades vi i Skåne över de anlagda bilbränderna och över deras antal. Nu räds vi de kriminellas gängkrig, deras skjutningar och mord. Skjutningarna och de skadades antal är i år redan ett tiotal. Förra året, 2016, dödades 26 personer i och utanför de kriminellas kretsar. Alla kan drabbas!

Skåne uppvisar landets lägsta sysselsättningsgrad och en arbetslöshet som biter sig fast på en hög nivå. Entreprenörskapet är svagt och nyföretagandet minskar. Statistiken står i kontrast till den ökade efterfrågan av varor och tjänster och till rekryteringsbehovet, som är mycket stort. Bristen på rätt kompetens är akut och sannolikt långvarig.

Långsiktigheten är den avgörande aspekten. Utan de långa perspektiven är begrepp som hållbarhet utan mening. Det vi gör vill vi ska vara av värde även för andra än oss själva, för våra egna och andras barn, barnbarn.

Många initiativ för att stävja kriminalitet eller politisk och/eller religiös extremism bygger på rädsla och övertron på den egna förmågan. Man tror sig veta bäst! Men vi behöver varandra för att förstå och leda processerna på rätt sätt. Vi behöver olikheterna för att kunna tolka och agera adekvat och med önskad effekt.

Inom den politiska retoriken verkar det vara slag med näven i bordet och de enkla lösningarna som gäller. Men de socioekonomiska problemen och andra svårigheter som människors upplevelse av tomhet kräver samtal och dialog istället för kommandoutrop.

Komplexiteten i de samhälleliga problem måste erkännas och adresseras på ett långsiktigt sätt, ett sätt som bygger på dialoger och förtroenden mellan människor. Det handlar inte om rätt eller fel! Om att du har fel och jag har rätt! Det handlar om att undvika katastrofer och det är möjligt endast genom ömsesidig respekt och samverkan.