Deltagande med ett eget seminarium “Utmaning: Social Cohesion” under Teologdag 2014. Konferensen arrangerades av Lunds stift, Svenska kyrkan. Lund.
9 maj 2016 av Open Skåne