Deltagande med ett eget seminarium, ”Social oro eller social sammanhållning i Skåne?”. Konferensen Mötesplats Skåne, arrangerades av Region Skåne. Malmö.
9 maj 2016 av Open Skåne