Deltagande med ett eget seminarium i “Mötesplats Social Hållbarhet” som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne