Deltagande i seminarium om våldsbejakande extremism, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne