Deltagande i seminarium om skolans roll i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, Den Globala skolan, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne