Deltagande i seminariet Våldsbejakande extremism – historia och samtid, Skåne Quatro Helix. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne