Deltagande i seminariet Våldsbejakande extremism – historia och samtid, Skåne Quatro Helix. Malmö.
13 december 2017 av sofia