Deltagande i seminariet Rörelsernas museum, Malmö stad. Malmö.
27 september 2017 av Open Skåne