Deltagande i konferensen Samhälle och existens. Malmö.
12 april 2017 av sofia