Deltagande i “Rör inte min moské”, en stödmanifestation för moskéer i Sverige, Malmö.
10 maj 2016 av Open Skåne